MEŽSAIMNIECĪBA

Mums ir vajadzīgas ražīgas mežaudzes – ne vien ekonomisku apsvērumu, bet arī klimata pārmaiņu dēļ. Veselīgi, strauji augoši koki ražo vairāk skābekļa un piesaista lielāku daudzumu ogļskābās gāzes, tādējādi palīdzot mazināt siltumnīcefektu.